Megalkuvás nélkül

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9)

Tragédiákkal tele világunkban immár csalódás az ember és sorsa gyökeres jó irányú változásának reménye. Ateisták tolonganak a hatalom csúcsain, a sátán zsoldosai alkotnak törvényeket és ajánlásokat, sérült emberek szállnak szembe a teremtés örökérvényű igazságaival. Mindezt megtehetik, mert hamis eszméiket félreértelmezett türelemmel fogadja a maradék józanságát is veszteni látszó világ. Amikor az életellenes gyakorlatok törvénytelenségét a tolerancia alkalmazásával elfogadottnak, majd kötelezőnek nyilvánították, az igazságot kizárták a kortárs világból. Az illegitim helyzetre nem a tolerancia a válasz! A bűnözőket nem ültették parlamenti székekbe, hanem jól őrzött börtönökbe. Sajnos keresztyénségünkben is elterjedni látszik a bűn tolerálásának gyakorlata. Mitől félnek főpapjaink, amikor deviánsok nyomására bibliai törvényeket, parancsolatokat hatályon kívül helyeznek, meghökkentő rendelkezéseket vezetnek be, és az ördögi erők zászlai alá felsorakoznak? Istent nem lehet félrevezetni, már Ádám megtanulhatta a jó és a rossz egészen pontos meghatározását. Krisztus életét bemocskolják az eddig türelmet követelők -akik lassan türelmet osztónak jelentkeznek-, de emlékeztetni kell a sérült jogvadászokat, hogy a Megváltó áldozata nélkül átkozott lesz a föld. A modern ember rabságát készítik elő, amikor a Szentlélek munkáját tagadják, azzal, hogyha Ő nincs ne is legyen szó a szabadságról. Szabadság csak ott van, ahol Isten lelke! (Róma 8,14) A nyugatról felénk áramló Istentelen eszmék emberbarátinak álcázott őrülete, bár több évtizedes, de most önti el vidékeinket, ahol az ateisták utódai támogatásával elbizonytalanítják a gazdaságilag ingatag társadalmat. Szegények vagyunk, és tele külső és belső ellenséggel. Nagyon elkeserítő állapot ez, és emberileg kilátástalan. No, de mi, nemcsak a meghátrálás emberei nem akarunk lenni, hanem a megalkuváséi sem. Nem köthetünk hamis egyességeket, eddigi kompromisszumainkat is felül kell vizsgálnunk. Az Európai Unió teljes csalódás minden szinten, mégis esélyt kell adnunk a megtérésükhöz. Isten emberpróbáló terhelését kell meglátnunk, amely teljesen jogos az emberbálványító környezetben. Határozottabb kiállásra és hiteles hitvallásra van szükség. A „langyos” keresztyéneket Urunk nem kedveli. Ő a mennyei hatalom hasznosítóit, a szeretet törvényének vezetését elfogadóit minden bajból megszabadítja, és lehetetlen helyzetből kimenti. Ezért fontos számunkra a Hegyi Beszédből pontosan értelmeznünk az év nekünk címzett üzenetét. Bennünket olyannyira boldognak akar látni a mi Szabadítónk, mint bárki mást e föld kerekén. A boldogság vágya megszámlálhatatlan, de egyetlen útja van. Ezt kell felismerni, majd elismerni. Fontos meghatározást találunk Pt 4,14-ben: ”Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok.” Nincs semmi meseszerű fordulat, sem kiváltságos előny, sőt gyalázat van a Krisztus nevéért. Viszont a boldogság ott kezdődik, ahol van erő a megaláztatás elhordozására. Ott nyugszik meg Lelke a megalázottan, ahol nő a hit és a bizalom. Ahol Krisztus követése nem akad el, hanem felerősödik. Krisztus követői boldogok és békét teremtenek. Bibliafordítások alkalmazzák a szerzés, az igyekezés kifejezéseket, vagy egyszerűen a békében élés fordulatát. A béke teremtése viszont több! Isten a semmiből teremtette az egész világot, és példát adott. Ha nekünk a gyűlöletből kell, ha ellenségeskedésből kell, ha testvérháborúban kell, – lehet, mert Isten adja a felhatalmazást. Adná Teremtőnk, hogy minél többen lennénk a békesség teremtők táborában! Nemcsak a következő esztendő öröme és boldogsága, hanem az elkövetkező korszak életminősége függene ettől.

A béketeremtés jegyében szerzett boldogsággal legyen áldott mindannyiunk új esztendője!

A békesség kötelékében!

Csűry István

Nagyvárad, 2022. újév

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük