Húsvéti pásztorlevél

„Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (Ján.12,31-32) Kedves Testvéreim Krisztus Jézusban! Ezekben a hónapokban hatványozottan növekedtek terheink. Lelki- szellemi-anyagi téren egyaránt jelentkeztek eddig ismeretlen zavaró tényezők. Kijárási tilalomra kényszerít a járvány, munkalehetőségtől esünk el, nem találkozunk szeretteinkkel, és megnőtt a váratlanul elhunytak száma. Szegény vagy gazdag, hívő vagy hitetlen ugyanazon félelem ernyője alá került. A halál nem válogat, mondtuk hajdan, és most rettegve szemléljük, amint ritkítja sorainkat válogatás nélküli szeszéllyel. Ítélet van rajtunk, emlegetik már közülünk is többen beletörődő közönnyel, már-már bekapcsolódva az utolsó ítéletből haszonhúzók csapatába. Az utolsó ítélet rémképét hordozva valóban nehéz megküzdeni a szorongásokkal, elbénul a lélek is, az ellenálló képesség megadja önmagát. Ítéletes az is, hogy amikor a betegnek szüksége van a szeretteire, azok – egyébként jogos tiltással – meg sem közelíthetik őt. Túl kell lépnünk a bűnbánatba megrekedt kérdésen, azaz megérdemeltük-e, vagy sem. A bűnbocsánat feloldozása felszabadító erők előtt nyitja meg az utat. Szentlélekkel telik a lélek, új ellenállással küzd a test és egészséges szemlélettel lehet jövőt építeni. Mindehhez Jézus Krisztus húsvéti győzelme adja az alapot. A szenvedő Megváltó a mennyből kapja az Atya őt megerősítő üzenetét. „Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” (Ján.12,28) Márpedig azt a nevet, aki Teremtő, Megváltó és Hatalom. Ezt a dicsőséget láthatták a Messiás földi útjának minden állomásán egészen a keresztig, és látni fogják húsvét után a világvégezetig. A fültanúk egy része mennydörgést hall az égből, mások angyali hangot. Vannak, akik nem hallanak, vagy nem is akarnak. Akik jól hallanak, azt is hallják, hogy a világ most került ítélet alá. A világ fejedelme hatalmát elveszítette. Krisztus halálával a bűnnek nincs kárhoztató ereje, és a bűnösök irgalmat kapnak kegyelemből. A kereszt árnyékából hallatszik Jézus ajkán a húsvét után beteljesedő evangélium: „… ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (Ján 12,32) Felemeltetett a földről Isten Fia! Sőt, kétszer is. Először a keresztre emelték, majd a mennybe emelkedett. Ez a két lépcsős felemelkedés a mi felemeltetésünk biztos záloga. A kereszttől indulunk mi is a mennyig, de nem nekünk kell meghalnunk ott, és nem a magunk erejéből kell a menny Urához jutnunk! Íme, mindent megtett Istenünk, hogy biztonságos, nyugodt és egészséges életünk legyen. Mi történhetett, ha ez az állapot most ennyire távolinak tűnik?  Nem veszítette el a Mindenható a világ feletti uralmát, a világ fejedelme sem erősödött meg, a szenvedés nem történt hiába. A gond okát továbbra is a félrehalló emberben kell feltalálnunk. Abban az emberben, aki a nyilvánvaló csodát természeti jelenségnek, akár mennydörgésnek véli. Vagy, ha más magyarázata nincs, inkább angyali hangokat sejt inkább, mint Isten egyértelmű és visszavonhatatlan szavát. Húsvétkor ünnepeljük a megtántoríthatatlan Istent, Aki üdvmunkáját folyamatosan végzi, bár több próbatételen vezet manapság, de így tanít bennünket az Ő jobb megismerésére. Ünnepeljük az életet, és a halált vegyük átmenetelként az örökéletre, de ne tekintsük szenvedéseink megoldásaként. A szenvedő és feltámadt Krisztus a mi megváltónk! Ezekkel a gondolatokkal kérünk áldást minden imádkozó testvér életére a Királyhágómelléki Egyházkerület részéről húsvéti örömmel!

Nagyvárad, 2021. húsvétján

A békesség kötelékében!

Csűry István püspök


Judecata asupra acestei lumi Scrisoarea păstorului de Paște -2021 “Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.”(Ioan 12,31-32) Dragii mei frați și surori în Hristos Isus! În aceste luni, poverile noastre au crescut exponențial. În sfera spirituală și materială au apărut factori perturbatori necunoscuți până acum. Pandemia ne forțează în izolare, ne pierdem oportunitățile de muncă, nu ne întâlnim cu cei dragi și numărul deceselor neașteptate a crescut. Săracul sau bogatul, credinciosul sau necredinciosul a intrat sub umbrela aceleiași frici. Moartea nu alege, am spus odată, iar acum privim cu groază cum ne subție liniile cu capricii nediscriminatorii. Avem o sentință asupra noastră, menționează  câțiva dintre noi deja cu indiferență, aproape alăturându-se echipei de beneficiari ai ultimei sentințe. Purtând coșmarul Judecății de Apoi, este foarte greu să faci față anxietății, sufletul este paralizat, rezistența se predă. De asemenea, este de părere că atunci când bolnavul are nevoie de cei dragi, aceștia nu se pot apropia de el, altfel cu o interdicție legitimă. Trebuie să trecem dincolo de impasul pocăinței, adică dacă am meritat-o ​​sau nu. Dizolvarea iertării deschide calea în fața forțelor eliberatoare. Sufletul se umple de Duhul Sfânt, trupul se luptă cu o nouă rezistență și o atitudine sănătoasă poate construi un viitor. Victoria de Paști a lui Isus Hristos oferă baza pentru toate acestea. Mântuitorul suferind primește din cer mesajul de confirmare al Tatălui. „L-am proslăvit şi-L voi mai proslăvi!” (Ioan 12:28) Și numele este Creator, Mântuitor și Putere. Această glorie a putut fi văzută în fiecare etapă a călătoriei pământești a lui Mesia până la cruce și va fi văzută după Paști până la sfârșitul lumii. Unii dintre martori aud tunete din cer, alții o voce angelică. Unii oameni nu aud nimic sau nici nu vor. Cei care aud bine aud, de asemenea, că lumea a ajuns acum sub judecată. Prințul lumii a pierdut puterea. Odată cu moartea lui Hristos, păcatul nu are putere de condamnare, iar păcătoșii primesc milă prin har. Din umbra crucii, Evanghelia care se împlinește după Paște se aude pe buzele lui Isus: „Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” (Ioan 12:32). Fiul lui Dumnezeu a fost înălțat de pe pământ! De fapt, de două ori. Mai întâi a fost ridicat pe cruce și apoi s-a înălțat la cer. Această ascensiune în doi pași este o garanție sigură a ascensiunii noastre. De asemenea, pornim și noi de la cruce la cer, dar noi nu trebuie să murim acolo și nu trebuie să ajungem la Domnul cerului prin propria noastră putere! Iată, Dumnezeul nostru a făcut totul ce trebuie pentru ca noi să avem o viață sigură, calmă și sănătoasă. Ce s-ar fi putut întâmpla dacă această stare pare acum atât de îndepărtată? Atotputernicul nu și-a pierdut stăpânirea asupra lumii, nici prințul lumii nu a fost întărit, suferința nu s-a întâmplat în zadar. Trebuie să aflăm cauza problemei la omul căzut. La omul care vede miracolul evident ca un fenomen natural, ca și tunetul. Sau, dacă nu există altă explicație, el preferă vocile îngerești decât cuvântul clar și irevocabil al lui Dumnezeu. La Paști îl sărbătorim pe Dumnezeu cel neclintit, care își face în mod constant lucrarea de mântuire, deși El ne conduce prin mai multe încercări astăzi, dar așa ne învață, să-L cunoaștem mai bine. Să sărbătorim viața și să luăm moartea ca o tranziție la viața veșnică, dar nu ca o soluție la suferințele noastre. Hristos suferind și înviat este Mântuitorul nostru! Cu aceste gânduri, cerem binecuvântarea vieții tuturor fraților și surorilor care se roagă, din partea Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului cu bucuria Paștelui!

Oradea, Paște 2021

În legătura păcii!

Csűry István episcop


Easter 2021 Now is the time for judgment on this world; now the prince of this world will be driven out. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. (John 12:31-32) Dear Siters and Brothers in Christ, In recent months our burdens have grown to a far greater extent, via unknown items of spiritual and material discomfort. The pandemic has forced us into a curfew, we have lost jobs, we have not seen our beloved ones, and dear people have died around us. Poor or rich, believers or atheists have got under the same umbrella of fear. ‘We are doomed’, say many of us with resigned indifference. It is indeed difficult to cope with anxieties when carrying the personal nightmares of the last judgment; souls are paralyzed, resilience surrenders. We should repent and accept that we deserved this situation. The absolution of our sins by His grace and mercy will then open the way for liberating forces. As the Holy Spirit will be filling us, our bodies will be equipped with new immunity to look into the future: the foundation to this is the Easter Victory of our Lord Jesus Christ. Our suffering Saviour received this strengthening message from the Father: “I have glorified it, and will glorify it again” (John 12:28). From the shadow of the cross, the gospel was fulfilled on the lips of Jesus: “… when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. (John 12:32). The Son of God was lifted up from the earth twice. He was first lifted up on the cross, then He was lifted up into heaven. This two-step ascension is a sure pledge of our own personal ascension: God provided us with everything so that we may all have a safe, peaceful and healthy life. At Easter, we celebrate our unshakable God, who never stops His salvation work; He is inviting us to know Him better via our growing burdens and challenges today. Let us celebrate life! The suffering and resurrecting Christ is our saviour! I wish you blessings in the Easter joy, on behalf of the Reformed Church in Romania, Királyhágómellék District!

In the bond of peace: István Csűry bishop

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.