KONFIRMÁCIÓI SEGÉDANYAG, KIS KÁTÉ, HEIDELBERGI KÁTÉ

Az elmúlt héten jelent meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kiadásában a konfirmandusok hitoktatását segítő könyvecske, mely tartalmazza a konfirmációi előkészítő anyagát, a Kis Kátét és Heidelbergi Kátét.  

„A református ember egyre erősödő hitvallással képes ellenállni a vele szembe érkező embertelen erőknek. Isten nélkül nincs előrehaladása semmilyen áldást remélő lépésünknek. Ezért kell elsajátítanunk, idővel újratanulnunk hitvallásaink tételeit. Ezért szükséges megértenünk a hitvallás jóra vezető és mennybeemelő szándékát.

Isten titkai tárulkoznak fel előttünk, ha lelkiismeretesen igyekszünk megismerni a Szentháromság egy örök igaz Istent. Lépésről lépésre beigazolódik, amit Pál apostol megállapít: „Ami nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.” (Róm 1,20) „Az igaz hit ismeret…” – rögzíti a Heidelbergi Káté, és rávilágít a hittel működő értelem lehetőségére, azaz a nem látható dolgok meglátására. Az a megállapítás, hogy Istent soha senki nem látta, gyökeresen megváltozott. Nem engedi senkiben -ezzel a véleménnyel- a tudatlanság állapotát eluralkodni, sőt inkább a felismerés és bizonyságtétel irányába terel. János evangéliuma a nem látható Isten embert segítő szándékáról szól, amikor feljegyzi: „Mi pedig az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.” (Jn 1,16) A hitvallás tanít látni, kegyelmet kegyelemre mutat fel, amely élesíti az elmét és tisztítja a látást.

Hitvallás nélkül nincs teljes élet. Ehhez el kell jutnunk a felismert és megvallott igazsághoz: „… nem szégyellem az evangéliumot…” és „…Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe…” (Róm 1,16-17) Az evangélium Isten ereje, Krisztus szabadítása, Szentlélek hatalma. A Szentháromságba vetett hitből származik a hitvalló bátorság, amely mások hitét is keresi a közös hitvallás reményében. Legyen hitvallás tanulásunk és tanításunk, legyen áldás életünkön!” – írja a kiadvány előszavában Csűry István püspök.

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.