Ákoson találkoztak a presbiterek

Második alkalommal szerveztek regionális presbiteri találkozót a nagykárolyi egyházmegyében. A tövisháti és Kraszna menti református gyülekezetek presbiterei november 18-án gyűltek össze az Ákosi Református Egyházközség gyülekezeti házában.

A találkozó Gál Lídia Hajnal igehirdetésével vette kezdetét, aki az 1Pt 5,1-4 igeszakasz alapján szólt az egybegyűltekhez. Péter alázattal vallja magát a többi presbiter szolgatársának. Nem gondolja magát többnek. Szavain és életén is meglátszik, hogy alázatos apostollá lett. „Mindannyian elhívást kaptunk a saját gyülekezeteinkben, hogy pásztoroljuk, legeltessük a nyájat, amelyet Isten reánk bízott. A vezetői szereppel vissza is lehet élni. Figyelmeztet is arra Péter, hogy ne a nyerészkedés, ne a dicsőség legyen a mozgatórugója a szolgálatunknak. Kényszerből, vagy önként vállaltuk a reánk bízott feladatot? Példaképek vagyunk-e, mint elöljárók?” – tette fel a kérdést az igehirdető, majd arra buzdította a presbitereket, hogy legyenek olyan vezetők, akiknek a szívüket átformálta a Főpásztor.

A résztvevőket köszöntötte Almási Csaba, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke, aki egyúttal felkérte az egyházmegyébe nemrég érkezett két új lelkipásztort, Gál Krisztián Rudolfot és Gál Lídia Hajnalt, hogy mutatkozzanak be. Ezt követően Uri Imre érendrédi lelkésznek adta át a szót, aki Teremtés vagy evolúció? címmel tartott előadást. Hitre alapszik mindkét elmélet. A tudomány bár próbálja úgy beállítani e kérdést, mintha az evolúció bebizonyított tényekre alapulna, ám ez nem így van. Az „Egyedül a Szentírás” reformátori alapelv szerint ebben a kérdésben is fontos feltenni a kérdést, hogy minek/kinek hiszünk? Fontos és mindig aktuális kérdések ezek, melyekre mindannyian választ kell adjunk. Gyermekeink nevelése szempontjából sem mindegy, hogy mi mit hiszünk el, és mit adunk tovább. Az evolucióelméletnek tulajdonképpen nincs bizonyítéka, bár próbálják/próbálták bebizonyítani, akár hamis leletekkel is. A Biblia nem foglalkozik tudományos magyarázattal Isten létéről. A mikroevolúció elméletével akarják magyarázni a makroevolúciót is, amely nem elfogadható. Az evolúcióelmélet álláspontja szerint a semmi felrobbant, amiből évmilliárdok alatt kialakultak a galaxisok. Ám kellett legyen egy intelligens tervezés. Ha látunk egy egyszerű házat, tudjuk, hogy annak van egy építője. A világ sem alakulhatott ki csak úgy magától évmilliárdok alatt – mutatott rá az előadó.

Az előadást követően Almási Csaba a Bucegi hegységben elhelyezkedő mesterséges barlangban talált leletekről kérdezte az előadót. Arról, hogy miért kell az egyre inkább megcáfolt hazugság mellett kiállni, ha a Szentírás leírja a teremtés folyamatát. A földönkívüliek létezésével kapcsolatban hangzott el a továbbiakban egy kérdés, amelyre az előadó konkrét választ nem tudott, nem is akart adni. Hangsúlyozta a Biblia tekintélyét, és hogy azzal kell foglalkozni, ami az üdvösséghez szükséges és elégséges. A Biblia nem beszél mindenről, de arról igen, ami szükséges az üdvösségünkhöz. Ezt követően még különböző hozzászólások hangoztak el. Az előadás végére letisztázódott, hogy az ember, mint Isten alkotása kell magára tekintsen, akivel Istennek terve és célja van.

Gál Krisztán Rudolf

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.