Presbiterképzés Nagyváradon

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 2021. július 10-én második alkalommal tartott presbiterképzést ebben az évben, melyen 60 személy vett részt. A presbiterek a Nagyvárad-Újvárosi  Református Egyházközség templomában gyűltek össze. Nyitó áhítatot Vinczéné Pálfi Judit missziói előadó tartott a Lk… Tovább olvasom

SZENTLÉLEK ÖRÖMÉVEL FOGADOTT IGE – Ft. Csűry István püspök pünkösdi pásztorlevele

„… szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből való fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát…” (1Thessz 1,3)    Szeretett ünneplő Testvéreim!    Pál apostol írja ezeket az elismerő mondatokat a Thesszalonikában… Tovább olvasom

Húsvéti pásztorlevél

„Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (Ján.12,31-32) Kedves Testvéreim Krisztus Jézusban! Ezekben a hónapokban hatványozottan növekedtek terheink. Lelki- szellemi-anyagi téren egyaránt jelentkeztek eddig… Tovább olvasom