TESTVÉRSZERVEZETEK

A Kárpát-medencei református egyházkerületek presbiter szövetségeinek elnökségei 2016. október 22-én találkoztak.  Öt presbiteri szövetség elnöksége alapítototta meg az Együttműködési Tanácsot, amely feladatokat dolgoz ki és azok végrehajtását felügyeli. Ezek közé tartozik az MRPSz által kiadott Tematikus Füzetek eljuttatása a szövetségekhez, egymás támogatása, nagyobb konferenciák kölcsönös látogatása, presbiterképzések szervezése.

Presbiteri Szövetségek: