ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK

Nagykárolyban tartották meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület évzáró közgyűlését december 6-án, melynek keretén belül nyolc lelkészt szenteltek fel. Különböző díjakban részesítették mindazokat, akik eredményes egyházi munkát végeztek az elmúlt időszakban.

A Kálvin-központban tartott istentiszteleten Csűry István püspök hirdette Isten igéjét. Az igehirdető Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első részéből olvasott fel. a 2Tim 1,6 igeszakasz alapján.  Pál leírta Timótesunak, hogy emlékezzen az elődeire, mert az emlékekből mindig sok erőt meríthet. Az Úr nem a félelemnek, hanem az erőnek, a szeretetnek és józanságnak lelkét ajándékozta nekünk, mi pedig ezzel a józan látással kell legyünk. Értékeket kell teremtsünk és azokat védjük, mert csak így erősödik egy-egy gyülekezet és az egyház – hangsúlyozta a püspök.

A vendégeket Tolnay István nagykárolyi esperes köszöntötte. A felszentelendő lelkészeket Forró László főjegyző szólította az úrasztala köré. Bátori Judit, Bíró Botond, Csürös Róbert Gyula, Dohi Vilhelm Arnold, Kállai Benedek, Szász Zoltán, Szászné Karikás Orsolya és Tarr Csaba tettek esküt az egyház hűséges szolgálatára. Közülük Kállai Benedek mondott beszédet. Csűry István útravaló gondolataiban sok bátorságot kívánt az ifjú lelkészeknek, arra bíztatva őket, hogy mindig meglássák a szolgálat lehetőségét az Ige hirdetésében és az úrvacsora méltóságának megőrzésében. A lelkészeket Csűry István püspök, Bogdán Szabolcs szilágysomlyói esperes, Dénes István bihari esperes, Király Lajos szatmári esperes és Tolnay István nagykárolyi esperes áldották meg.

Ebben az évben is elismerésben részesítették azokat a közösségeket és személyeket, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az egyház építésében vagy az egyházi oktatásban. A díjak átadását Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadója vezette le. A díjakat pedig Csűry István püspök és Bara Lajos főgondnok adták át. Elsőként a németországi „Interkulturelle Nachbarschaftsnetzwerk Meerbeck” Alapítványon belül a „Netzwerk 55plus! Meerbeck” fiókszervezet kapott megtisztelő kitüntetést. Pro Ecclesia díjjal méltatták a Nagyzerindi Református Egyházközséget (aradi egyházmegye) és a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközséget (nagykárolyi egyházmegye). Ezek a gyülekezetek az egyház építésében kifejtett szorgalmas teljesítményükért kaptak elismerést. A vallástanárok közül M. Nagy Ottó díjat kapott Székely Tünde, a Szatmárnémeti Református Gimnázium vallástanára. Első alkalommal díjaztak nyugdíjba vonuló lelkészt. Ezt Gavallér Lajos volt micskei lelkipásztornak ítéltek oda, ám személyesen most nem tudta a díjat átvenni.

Különleges alkalom volt ez a mostani, hiszen a nagykárolyi új református templomban adta át Pakulár István tasnádi lelkipásztor a Kölcsey Ferenc születését igazoló eredeti anyakönyvi iratot Emődi András egyházkerületi levéltárosnak. A közgyűlés tagjainak Fazakas Csaba temesvári lelkipásztor mutatta be Dr. Békefy Lajos Szolid Temesvári Hitvalló Nyilatkozat című iratát, melyet a temesvári forradalom harmincadik évfordulójára adtak ki. A Közgyűlés megbeszélte aktuális kérdeseit, melyek között terítékre került a házasság kérdése, melyről a Közgyűlés a férfi és nő között kötött házasság mellett áll ki továbbra is. A közgyűlés szeretetvendégséggel ért véget.

Sebestyén Elek Előd

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.