Hova számolnak!?

Felhívás a 2022. évi népszámlálás tárgyában

Kedves Testvéreim!    

Népszámlálásra készül az ország. Bár már itt van a munka elkezdésének az ideje, de rengeteg függőben lebegő bizonytalanság érzékelhető. Az előkészületeket befolyásolják a szabályozók hiányosságai, az akarva-akaratlanul kijátszható kiskapuk elfogadása, a számítógépes adatgyűjtés hibalehetősége. Országunk nem érett még meg arra, hogy ilyen technikai szinten elfogadható teljesítményt nyújtson.  

Ennek ellenére kérjük anyaszentegyházunk híveit a lelkiismeretes adatközlésre. Ugyanakkor a közölt adatok pontosságának számonkérésére. Nem mindegy, hogy hova számolnak bennünket. Sajnos keserű tapasztalataink vannak korábbi népszámlálások kapcsán, amikor a ceruzával beírt adatok módosultak, és kárunkra torzultak. Reméljük, hogy javulnak a módszerek, és tiszta munkát végeznek az összeírók. Egyházkerületünk felelős részt vállal ebben a munkában. Az országos szintű kapcsolatot Forró László püspökhelyettes, a megyei szintű feladatokat Farkas Zsolt előadótanácsos látja el.    

 A népszámlálás első szakaszában kitölthető a kérdőív a számítógépen, és visszaküldhető az, mentés után a megadott címre. Számítógépes ismeretekkel rendelkezőknek nem is lesz ezzel gondjuk, de a többségnek ez a megoldás elérhetetlen. Igyekszünk a törvény keretein belül közreműködni. Gondoskodunk a rendelkezéseket, technikai leírásokat minden parókiára elküldeni, hogy ennek nyomán csatlakozzanak a munkához a számítógépes ismeretekkel rendelkező önkénteseink, és a segítséget kérőket támogassák. Jó lenne, ha ebben a szakaszban a lehető legtöbb testvér igyekezne adatlapját helyesen kitölteni majd azt beküldeni. Kérjük az adatlapok kitöltésében jártasságot szerzett testvéreket, hogy tanácsaikat, valamint közreműködésüket a segítségért folyamodókkal osszák meg. Hozzuk létre az egymást támogatók láncolatát, hogy ne maradjon ki senki a pontos megszámoltatás folyamatából. A második szakaszban az önkormányzatok hivatalos összeírói fognak jelentkezni, ami azzal járhat különösen szórványvidéken, hogy nyelvi nehézségek adódhatnak.   

Egyházkerületünk több ok miatt is kéri tagjait a népszámláláson való részvételre.

1, Az egyiptomi fogságból szabadulókat megszámolják, mert Isten rendelkezett: „Vegyétek névjegyzékbe fejenként Izráel fiainak egész közösségét, nemzetségenként és családonként…” (4Móz 1,2)

2, A névjegyzékbe való vétel több, mint számbavétel. A szám mögött ott van a nemzeti önazonosság, a családhoz tartozás kérdése. Ma hitvallási magaslatra emelkedik az, ha valaki vállalja származását, anyanyelvét, felekezetét.

3, Sokan kifogásolják az összeírás hatalmi jellegét. Krisztus Jézus szülei is a császár adóbevallást kutató népszámlálására érkeznek Betlehembe. Ne legyenek illúzióink, az adóhivatalok nem ezekből az adatokból tartottak eddig sem nyilván bennünket.

4, Több adat bekérése csupán arra való, hogy összevessék azokkal, amelyek birtokukban van, legfeljebb igazmondásunkat ellenőrizhetik ezen a téren. Mi őszinték és tájékozottak vagyunk.

5, Nem mindegy, hogy hova számolnak bennünket! Felelősek vagyunk elődeinkre és utódainkra való tekintettel, hogy még mindig igyekszünk a millió feletti létszámot tartani és igazolni. Ne legyünk leírható tétel senki kimutatásában.

6, Felekezeteink jogosan küzdenek ingó és ingatlan javaik visszaszolgáltatásáért, és ezt még minden akadályoztatás ellenére is megtehetik, mert élő és élni vágyó tulajdonosokként jelentkeznek. Mi vagyunk és leszünk, ha vállaljuk önmagunkat azok, akik mellőzhetetlen közösségként maradunk magunkért és mieinkért.

7, Riasztanak megalapozott és kevésbé hiteles hírek, melyek szerint EP támogatással hadat üzentek az erős nemzeteknek és az erős kisebbségeknek. Az üzeneteket és provokatív kijelentéseket ezen a téren is visszautasítjuk.    

Figyeljünk élénk értelemmel, imádkozó szívvel és határozott akarattal, mert nem mindegy hova számlálnak bennünket! Figyeljük az újabb rendelkezéseket, mint törvénykövető polgárok. Figyeljünk közreműködő szeretettel egymásra!

Nagyvárad, 2022. február 8. A békesség kötelékében!                                                                                                         Csűry István                                                                                                        püspök

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.