Regionális presbiteri konferencia Nagykárolyban

Első alkalommal szerveztek regionális presbiteri konferenciát a nagykárolyi egyházmegyében. A Nagykároly környéki református gyülekezetek presbiterei április 29-án gyűltek össze az esperesi hivatalban. Az egyházmegye többi gyülekezetének vezetői ősszel fognak találkozni Ákoson.  

A konferencia Tolnay István esperes igehirdetésével vette kezdetét, aki az 1Tim 1,1-9 igeszakasz alapján szólt az egybegyűltekhez. Figyelmeztetett: ha mindenféle fajtalan ideológiát, szennyet beengedünk a közösségeinkbe, akkor a bűn megfertőzi életünket. Ha elnémítjuk a lelkiismeretünket, félrevetjük az isteni rendet, a Szentírásból megismert törvényeket, akkor szinte észrevehetetlenül romlik meg a jó erkölcs. Az élet ezáltal pedig káosszá fog változni. Az Úr Isten azért rendelte az egyházat, hogy őrizze a tiszta forrást. Őrizni kell a tiszta tanítást a mai és a mindenkori gyülekezeteknek egyaránt. Figyelmeztetni kell a társadalmat, ha az téves, erkölcstelen úton jár. Nem szabad szótlan maradni. Pál apostol figyelmezteti Timóteust, hogy vigyázzon, legyen résen, nehogy a hamis tanítás gyökeret verjen az egészséges tanítással szemben. „Timóteusnak és vele együtt minden mai presbiternek olyanná kell válnia, mint amilyen a forrás őrzője, aki a maga csendes munkájával nagyon fontos dolgot végez” – hangsúlyozta az esperes.

A résztvevőket köszöntötte és a konferencia programját felvázolta Almási Csaba, a Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke. Örömét fejezte ki, hogy együtt lehettek ezen a találkozón a presbiterek. Elmondta, hogy egy-egy ilyen program alkalmával, nem azok miatt kell keseregni, akik nem jöttek el, hanem együtt kell örülni azokkal, akik fontosnak tartják, hogy jelen legyenek. Jézus szavait idézte a Máté evangéliumából: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

A találkozót megtisztelte jelenlétével Tóth András, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke is. Örömét fejezte ki, hogy részt vehet a Nagykárolyi Református Egyházmegye regionális konferenciáján, amire itt első alkalommal került sor. Megemlítette, hogy az egyházkerületben csupán egy egyházmegye van, ahol eddig még nem indult be a regionális konferenciák szervezése. „Hiszem, hogy ennek a konferenciának a témaválasztása és az előadó közreműködése hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők megajándékozottak legyenek református identitásunk erősödésében” – mondta a Presbiteri Szövetség elnöke.

A konferencia fókuszában a Teremtés vagy evolúció? kérdése állt, melyről Uri Imre érendrédi lelkész tartott különösen érdekes és alapos előadást.  A hozzászólások során volt, aki megjegyezte, hogy a teremtés és a feltámadás az, aminek az igazságáról egyre nehezebb meggyőzni a mai embert. Felvetődött továbbá az a kérdés, hogy az evolúció elméletének megjelenése előtt létezett-e más magyarázat az élet eredetére a teremtés történetén kívül.

A különböző településekről érkezett presbitereknek és lelkészeknek ez a találkozó kiváló alkalom volt arra is, hogy néhány szót válthassanak rég nem látott ismerőseikkel. A családias hangulatú konferencia közös ebéddel ért véget.  

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.