KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL (HU-EN-RO)

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12).

Egyre több helyen, egyre nagyobb mennyiségben világítanak esténként azok a mesterséges fények, izzófüzérek, amelyeknek – emberi elgondolás szerint – az lenne a küldetésük, hogy az adventet, majd a karácsonyt szebbé, hangulatosabbá tegyék. Hogy ez mennyire sikerül?… – ez már egy másik kérdés. Olyan furcsa, ellentmondásos az életünk: fényre, világosságra vágyunk (talán ezért igyekszünk meggyújtani környezetünkben minél több fényforrást), eközben pedig nő és sűrűsödik bennünk a homály.

Sötétség és világosság! Az elmúlt napokban ez a két szó, illetve ezek valósága szólt és küzdött bennem. Hol az egyik, hol a másik vált hangsúlyossá. Emberekkel találkozva, beszélgetve, egyértelműen azt állapítottam meg, hogy mindenki világosságra vágyik, még ha nem is tudja ezt ilyen konkrétan megfogalmazni. Ebben a helyzetben talált rám (újra) a fent olvasott ige. Ezt a Jézustól származó mondatot forgatva magamban, átéltem annak a csodáját, hogy az ige elkezdett beszélni velem. Beszélt rólam, beszélt Jézusról és beszélt kettőnkről.

Beszélt az ige rólam… Elmondta, ki vagyok én, magamban, Jézus nélkül.  „…aki engem követ, nem jár sötétségben…” Ebben az is kifejezésre jut, hogy Jézus nélkül az életem sötétségben jár. Miután az ember hallgatott a Sátánra és evett a tiltott fa gyümölcséből, az addigi tiszta, világos élete megsötétedett. A bűneset óta mi ebbe a sötétségbe születünk bele. Nem tudjuk ezt kikerülni. Az ember magától nem tud világosságban járni, mert szívében nincs ott Isten világossága. Ezért van tele az emberi élet erőszakkal, könyörtelenséggel és szeretetlenséggel. Hazudjuk magunknak a fényt, s közben tombol bennünk a sötétség. Eléggé elszomorító állapot.

Ekkor azonban az ige elkezdett beszélni Jézusról. Arról, hogy ki Ő? „Én vagyok a világ világossága.” Mit jelent ez? Azt, hogy Ő a válasz, Ő a megoldás minden bennünk levő sötétségre. Ő tud ragyogást hozni bűn által elsötétedett életünkbe. Ehhez, egészen egyszerűen: be kell fogadni Őt! 

Fogadd be Jézust! Lehet, erre azt mondod: Én ezt már megtettem!

Ez nagyszerű! Ennek ellenére, mégis arra bíztatlak, nézz körül életedben! Könnyen lehet, hogy a Világ Világossága köré építettél egy olyan burkot, lámpaernyőt, amely elhomályosítja a fényét, hogy ne világítson mindenhova olyan erősen. Így pedig, szinte észrevétlenül, a homály, a sötétség újra teret hódíthat benned. Kérd Isten segítségét, hogy ez a fénytompító ne fedje el életedben a Világ Világosságát! Engedd, hogy az Ő fénye mindent átvilágítson és mindenre rávilágítson! Így kerül újra és újra Jézus világosságába az életünk. 

S a folytatásban arról is beszél az ige, milyenné leszünk Krisztus világossága által?  Ez rólunk szól, Róla és rólad(m). „Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” – mondja Jézus. Aki hite által Hozzá kapcsolódik, az egyre világosabb életet él. Az folyamatosan világosságban tud járni. Ez azt is jelenti: szakítok sötét múltammal. Egyértelműen elkötelezem magam Jézus világossága és tisztasága mellett.

Karácsony üzenete azt hirdeti, lehet világosságban járni és élni. Sőt, Jézus különösen hangsúlyossá teszi: „aki engem követ, nem jár sötétségben”. Vagyis kizárt dolog, hogy aki Őt követi, annak életében egyszerre megfér békében a sötétség és az Ő világossága. Persze előfordulhat azzal is, hogy elbukik, bűnt követ el, de hosszú távon nem bírja ezt az állapotot.

Jézus nem azért jött, hogy egy kis színt hozzon sötét, vagy jobb esetben, szürke életünkbe. Ő a Világ Világossága! Gondolkozz el: Mi az, ami nem férhet meg ezzel a világossággal? Milyen sötét indulatokat, gondolatokat tűrsz meg magadban?

Vigyünk mindent a Világ Világosságának ragyogásába!

Áldott karácsonyt és békés, boldog új esztendőt!

Nagyvárad, 2023 Karácsony havában 

Bogdán Szabolcs János

püspök


Christmas Greetings

Again, Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” (John 8:12)

In our modern days, artificial lights are installed in more and more places to make Christmas more beautiful. We aspire for light, but blur is only growing and thickening within us.

Without Jesus, we walk in darkness. After humans obeyed to Satan and ate the fruit of the forbidden tree, darkness captivated their pure lives. Indeed, we all have been born into that darkness since the fall. Humans cannot walk in the light by their own, because the light of God is missing from their hearts.

Jesus is the Light of the World. He is the remedy against the darkness within us. He is able to bring the shining light into our sin-darkened lives. The only thing we need to do is simply to receive Him!

Receive Jesus! Look around! It might be possible that you have built a shell around the Light of the World that obscures Him, therefore, almost imperceptibly, gloom and darkness can regain ground within you. Ask God for help so that nothing obscures the Light of the World in your life.

“Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life,” says Jesus. Those who are connected to Him by faith will live in growing brightness. The message of Christmas is that we may all walk and live in the Light of God. In fact, Jesus makes it especially emphatic: “…Whoever follows me will not walk in darkness” – in other words, there is no way that His followers both live in darkness and His light.

Jesus did not come to bring a little colour to our dark or grey lives. He is the Light of the World! Let us bring all things into the splendour of the Light of the World!

Merry Christmas and a Happy New Year!

Advent 2023

Szabolcs János Bogdán

bishop  


SCRISOARE PASTORALĂ DE CRĂCIUN

„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” (Ioan 8,12)

În tot mai multe locuri, tot mai multe lumini artificiale se aprind seară de seară. Ele ar fi menite să ne facă Crăciunul mai frumos, mai feeric. Tânjim după lumină, după strălucire, în timp ce în înăuntrul nostru cresc și se îngroașă umbrele.

Fără Isus, viața noastră umblă în întuneric. După ce omul a ascultat de Satană și a mâncat din fructul pomului interzis, viața lui pură și luminată de până atunci s-a întunecat. În urma păcatului, ne naștem cu toții în întuneric. Nu putem evita acest lucru. Omul nu poate umbla singur în lumină, pentru că lumina lui Dumnezeu lipsește din inima sa.

Isus este Lumina Lumii. El este soluția la întunericul nostru lăuntric. El poate aduce lumină în viața noastră întunecată de păcat. Pentru asta, tot ce trebuie să facem este să-L acceptăm!

Acceptă-L pe Isus! Privește în jur în viața ta! S-ar putea cu ușurință că ai construit în jurul Luminii Lumii un perete care îi eclipsează strălucirea, ca să nu lumineze chiar atât de puternic  peste tot. Iar astfel, aproape neobservat, umbra și întunericul pot pune din nou stăpânire pe tine. Cere ajutorul lui Dumnezeu ca acest atenuator de lumină să nu acopere Lumina Lumii în viața ta!

„Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” – spune Isus. Cel care se atașează de El prin credință va trăi o viață din ce în ce mai luminoasă.

Mesajul Crăciunului ne spune că se poate umbla și trăi în lumină. Mai mult, Isus subliniază în mod deosebit: „cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric”. Așadar, este exclus ca în viața celor care Îl urmăresc pe El, pot coexista întunericul și lumina Lui.

Isus nu venit ca să aducă puțină culoare în viețile noastre întunecate sau, în cazuri mai fericite, cenușii. El este Lumina Lumii!

Haideți să aducem totul în strălucirea Luminii Lumii!

Vă doresc Crăciun binecuvântat și An Nou fericit!

Oradea, 12 decembrie 2023

episcop Bogdán Szabolcs János

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.