SZENTLÉLEK ÖRÖMÉVEL FOGADOTT IGE – Ft. Csűry István püspök pünkösdi pásztorlevele

„… szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből való fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát…” (1Thessz 1,3)    Szeretett ünneplő Testvéreim!    Pál apostol írja ezeket az elismerő mondatokat a Thesszalonikában… Tovább olvasom

Húsvéti pásztorlevél

„Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (Ján.12,31-32) Kedves Testvéreim Krisztus Jézusban! Ezekben a hónapokban hatványozottan növekedtek terheink. Lelki- szellemi-anyagi téren egyaránt jelentkeztek eddig… Tovább olvasom

Közgyűlést tartottak

Isten kegyelméből idén is megtartották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének közgyűlését. Az eseményre március 6-án a Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség templomában került sor. A nyitó istentiszteletet főtiszteletű Csűry István püspök úr tartotta a János 13,25-30 igeszakasz alapján. „Ez alkalommal adtuk… Tovább olvasom

Közlemény

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége, illetve az Esperesek Kollégiuma megdöbbenve vette tudomásul, hogy az úgynevezett Minority Safe Pack-et, az őshonos kisebbségek jogait biztosítani hivatott kezdeményezést az Európai Unió illetékes testületei egyszerűen félresöpörték. Abszurd az a kettős mérce, amellyel az őshonos etnikai… Tovább olvasom