Ákoson találkoztak a presbiterek

Második alkalommal szerveztek regionális presbiteri találkozót a nagykárolyi egyházmegyében. A tövisháti és Kraszna menti református gyülekezetek presbiterei november 18-án gyűltek össze az Ákosi Református Egyházközség gyülekezeti házában. A találkozó Gál Lídia Hajnal igehirdetésével vette kezdetét, aki az 1Pt 5,1-4 igeszakasz… Tovább olvasom