Tisztújító közgyűlést tartottak Nagyváradon

,,Mindenki amilyen kegyelmi ajándékot kapott ,úgy szolgáljatok egymásnak , mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pt 4,1)

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének tisztújító közgyűlésére került sor a Nagyvárad-Újvárosi templomban 2022. márius 4-én.

Egyházkerületünk püspöke Ft. Csűry  István  Máté 18,11 verse alapján hirdette Isten igéjét, amelyben Jézus a megtartás gondolatát hozta közénk. Hangsúlyozta  a presbiterek feladatát a mai veszteséges világban, akiknek, mint az Úr  megkeresett és megtartott gyermekei, cselekvő  emberként kell őrködniük, keresniük gyülekezeteik elveszett, leszakadt bárányait.

Nt. Módi József házigazda lelkipásztor az ApCsel 20,28 versével köszöntötte az egybegyűlteket, ezt követően Tóth András szövetségi elnök a közelgő Nőnap alkalmából virággal köszöntötte a közgyűlés hölgyeit, majd a Kol 3,12 igevers üdvözlő szavai után ismertette a napirendi pontokat.

Bara  Csaba szövetségi titkár felolvasta az idei év Presbiteri Szolgálatért Díj jelöltjeit, akik kerületünk püspökétől és szövetségünk elnökétől vették át az emléklapot és a kitűzőt. Lakatos  Nella jegyző egységes laudációjában méltatta a kitűnttetteket:

1.  A  KRE Psz által díjazott presbiter                                Lakatos  Nella, jegyző

2.  A Nagybányai egyházmegye díjazottja                         Demeter  Sándor

3.  A Szatmári egyházmegye díjazottja                              Kurta  Lajos

4. A  Nagykárolyi egyházmegye díjazottja                        Kovács S. János

5.  Az Érmelléki egyházmegye díjazottja                           Hasznosi  Imre

6. A Bihari egyházmegye díjazottja                                    Nagy  Judit  Noémi

7.  Az Aradi egyházmegye díjazottja                                  Bíró  András

8. A Temesvári egyházmegye díjazottja                             Simon József

9. A Szilágysomlyói  egyházmegye díjazottja                    Pató  Gyula

10. A  Zilahi  egyházmegye díjazottja                                Suba  Ferenc

 Az egyházmegyék  elnökei bemutatták a tisztújítás során megválasztott elnökség tagjait.

Lakatos  Nella szövetségi jegyző felolvasta a 2021. október 9-én tartott egyházkerületi jelölő közgyűlés jegyzőkönyvét, majd Tóth András elnök ismertette a választás menetét. Közölte, hogy a közgyűlésnek titkos szavazással kell megválasztani  a következő ciklusra az elnököt, alelnököt, jegyzőt, titkárt, missziói előadót.

Az ügyintéző bizottság (Fekete Károly, Teleki Gábor, Ady Endre, Pap László) és a számláló bizottság (Székely Erzsébet, Helmeci Lajos, Kádár Zsuzsa, Márkus Alpár, Kocsis F. Sándor ) megválasztása után megtörtént az új elnökség megválasztása a 63 kiosztott szavazócédula alapján.

A megválasztott elnökség tagjai: Tóth András elnök, Vasil István alelnök, Lakatos Nella jegyző, Mészáros János titkár és Enyedi  Jenő missziói előadó.

A közgyűlés titkos szavazatok alapján megválasztotta a missziói-diakóniai valamint az etikai bizottságot. A missziói-diakónia bizottság tagjai: Pap László, Nemes Lujza kapta a legtöbb szavazatot. Az etikai bizottság tagjai: Kádár  Zsuzsa , Cseh Alfréd , Kocsis F. Sándor. Ők a bizottság elnökének Kádár Zsuzsát választották.

Az újra választott elnök megköszönte a megválasztottak nevében a közgyűlésen résztvevőktől a bizalmat és Isten kegyelmét kérte, hogy erősítse hitben, lélekben a megválasztottakat, sikeres, eredményes munkát kívánva az elkövetkező ciklusra.

Mészáros Gyöngyi könyvelő  pénzügyi beszámolója alapján 2021-ben az összbevétel 21.798.00 lej volt, december 31-én a bankban  9.765.47 lejjel rendelkezett a szövetség.

A  záró áhítatot Herdean  Gyöngyi, a Nagyvárad-újvárosi Református Egyházközség lelkésznője tartotta, Jézus Krisztus megkísértésének történetét magyarázta Máté evangéliumának negyedik fejezete alapján.

A  közösen elfogyasztott ebéd után reményekkel telve, bizakodva és békéért imádkozva tértek haza hajlékaikba a résztvevők.

                                     Lakatos Nella szövetségi jegyző

Admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.